Ontdek je stad: Seminarie en Stad van Cahen

11-03-2020

Iedere maand krijgen de buurtgasten gelegenheid om een kijkje te nemen in een bijzonder pand in de binnenstad. Op woensdag 11 maart a.s. blijven we dicht bij huis en verzorgt Seminarie-vrijwilliger Henny Timmerman een rondleiding door Het Seminarie en de Stad van Cahen. 

De Stad van Cahen en Het Seminarie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Letterlijk en figuurlijk: Vroeger was op het gehele terrein het Oud-Katholieke Seminarie (kloosterschool) gevestigd met gebouwen grenzend aan de Muurhuizen, de Kerkstraat en de Appelmarkt. Met de sloop van een gedeelte van de gebouwen en de bouw van de huidige Stad van Cahen, zijn de St. Willibrorduskapel, het Herenhuis en het Jongenshuis gelukkig bewaard gebleven. 

De kapel, officieel de Sint Bonifacius en St. Willibrorduskapel genaamd, dateert van 1696 en fungeerde in eerste instantie als schuilkerk met een onopvallende lage gevel aan de Muurhuizen. Pas later zijn het Herenhuis en het Jongenshuis er aangebouwd en kreeg het terrein de functie van kloosterschool met diverse bijgebouwen. 

Nadat het Seminarie in 1956 verhuisde naar de Wilhelminalaan heeft het complex meerdere functies gehad en heeft het ook leeg gestaan. Architect Abel Cahen ontwierp de nieuwbouw in 1976, maar zijn plan voor deze plek in de monumentale binnenstad stuitte op veel protest. Uiteindelijk werd in 1985 begonnen met de bouw. In zijn ontwerp zocht Cahen aansluiting bij de fijnmazige structuur van de binnenstad. Om sociale interactie, intimiteit en levendigheid te bevorderen, streefde hij naar een multifunctioneel ruimtegebruik met een uitnodigend karakter. Hierdoor ontstond een bouwwerk met zes torens en een wirwar aan steegjes, pleinen, hoekjes en trappen. Het gebouw was bestemd voor de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek.

Na de verhuizing van de ROB naar het Smalle Pad  in 2012 zijn de oude gebouwen gerenoveerd en omgebouwd naar een kleinschalig woonzorginitiatief voor ouderen. De Stad van Cahen is nu in gebruik als bedrijfsverzamelgebouw. 


Aanmelden "Ontdek je stad" op 11 maart 2020

Kom gezellig een kopje koffie drinken op 11 maart a.s. in de buurtkamer, de rondleiding start om  11.15 uur. Het bezoek is kosteloos en duurt maximaal 45 minuten. U kunt na afloop een lunchplankje gebruiken in de buurtkamer à € 4,00.