Ontdek je stad: Havik 2

10-04-2019

Iedere tweede woensdag van de maand krijgen de buurtgasten gelegenheid om een kijkje te nemen in een bijzonder pand in de binnenstad.  Voor 10 april a.s. staat een bijzonder woonhuis op het programma: het onlangs gerenoveerde pakhuis aan het Havik op nummer 2. 

Havik 2 in vervallen staat
Havik 2 in vervallen staat

De vroegst bekende gegevens met betrekking tot de bewoningsgeschiedenis van Havik 2 dateren uit 1643. In dat jaar is meester timmerman Cornelis Hermansen Cruys eigenaar van het huis. Op deze locatie moet echter al oudere bebouwing gestaan hebben. Bouwsporen in de rechter zijgevel van het achterhuis tonen namelijk aan dat het hier in oorsprong om een laatmiddeleeuws bouwvolume gaat, dat op enig moment verlengd en later twee keer verhoogd is. 

In het begin van de 20e eeuw zijn de vensters op de begane grond van Havik 2 gemoderniseerd. Foto van omstreeks 1930 (beeldbank Utrechts Archief).
In het begin van de 20e eeuw zijn de vensters op de begane grond van Havik 2 gemoderniseerd. Foto van omstreeks 1930 (beeldbank Utrechts Archief).

Het zestiende-eeuwse pand heeft in de loop van de tijd dienst gedaan als pakhuis, werkplaats en woonhuis en is een aantal maal gerestaureerd (zie overzicht tijdbeeld). Het heeft leeg gestaan sinds 2010, toen de laatste bewoner John Broer overleed. Toen was het inmiddels een bouwval, al jarenlang een doorn in het oog voor gemeente en binnenstadbewoners. De kozijnen, raamluiken, vensterbanken en de witgepleisterde muren bladderden steeds een beetje meer af, binnen was het zo mogelijk nog slechter gesteld met het rijksmonument.

De vereniging Hendrick de Keyser uit Amsterdam kreeg het monument aanvankelijk aangeboden, maar naast dat het niet in haar portfolio paste, schrok ze terug van de hoge restauratiekosten. Willem en Gerda van Roozendaal durfden het wel aan en toverden het pand in 2017 om van 'rotte kies' naar 'parel van de stad'. Zij zijn zo vriendelijk om hun deur te openen zodat de buurtkamergasten het eindresultaat kunnen bekijken.

Wilt u meer lezen over de restauraties aan Havik 2? Kijk dan naar het historisch overzicht op TIJDBEELD, een initiatief van adviesbureau's ARCX en Belfort voor de digitale uitwerking en presentatie van cultuurhistorisch onderzoek.


Aanmelden "Ontdek je stad" op 10 april 2019

Kom gezellig een kopje koffie drinken op 10 april a.s. in de buurtkamer, vertrek naar het nabijgelegen Havik is om 11.30 uur. Het bezoek is kosteloos en duurt maximaal 45 minuten. U kunt na afloop een lunchplankje gebruiken in de buurtkamer à € 4,00.