Ontdek je stad: Atelier Norbertus

12-02-2020

Iedere maand krijgen de buurtgasten gelegenheid om een kijkje te nemen in een bijzonder pand in de binnenstad. Op woensdag 12 februari a.s. zijn we te gast bij kunstenaar Norbertus, in zijn atelier op Havik 33-35 - vroeger 'De Doelen" genaamd. 

De gevel van Havik 35 (het linker huis) dateert uit de vroege 17e eeuw (1610). Het was het gildehuis van de brouwerijen waar leerlingen hun brouwersopleiding kregen en werd gebouwd bij de haven aan de Eem. De gevel heeft boven de vensters renaissancedetails in de vorm van gebeeldhouwde schelpen die zijn afgezet met een terracotta decoratierandje.

De kappen van het huis zijn nog grotendeels in originele staat en worden gedateerd in de tweede helft van de 16de eeuw. In 1618 werd het kleinere huisje met de trapgevel toegevoegd als zijkamer. Van het midden van de 18de eeuw tot ver in de 19de eeuw was in het grote huis een bakkerij gevestigd.

Beide panden (33 en 35) waren eens, om ze als monument te beschermen, het persoonlijk eigendom van verschillende opeenvolgende voorzitters van de oudheidkundige vereniging 'Flehite'. In 1941 gingen de gebouwen over van Willem Croockewit naar Hendrick de Keyser.

De gevel van nummer 33 is scheefgezakt nadat het onderste deel van de pui was weggezaagd. In 1910 is de pui van nummer 35 gereconstrueerd. De mooie rode luiken werden gebruikt in een tijd dat er nog geen ramen in de gevel zaten. Je kunt de onderste luiken 's avonds naar boven klappen en de bovenste luiken naar beneden en daarmee werd de gevel gesloten en was de boedel veilig.

Tegenwoordig heeft Norbertus Verduijn er zijn atelier en hij zal op woensdag 12 februari meer vertellen over de historie en het vroegere gebruik van de panden. 


Aanmelden "Ontdek je stad" op 12 februari 2020

Kom gezellig een kopje koffie drinken op 12 februari a.s. in de buurtkamer, vertrek naar het nabijgelegen Havik is om 11.15 uur. Het bezoek is kosteloos en duurt maximaal 45 minuten. U kunt na afloop een lunchplankje gebruiken in de buurtkamer à € 4,00.