Ontdek je stad: Filalethes

15-01-2020

Iedere maand krijgen de buurtgasten gelegenheid om een kijkje te nemen in een bijzonder pand in de binnenstad. Voor 15 januari a.s. staat een bezoek gepland aan het monumentale pand aan de Havik 29, dat luistert naar de naam 'Filalethes', dat "Vrienden van de Waarheid' betekent. 

1992
1992

In 1910 was de Sint Joriskerk het enige hervormde kerkgebouw in Amersfoort. Er stonden drie hervormde predikanten in Amersfoort; twee van de confessionele signatuur en één behorend tot de Gereformeerde Bond.

Door de Gereformeerde Bonders werd de kiesvereniging (zo was toen de kerkelijke structuur) "Waarheid en vrede" opgericht. Intussen hielden zij doordeweeks evangelisatiediensten in de Evangelisch-Lutherse Kerk aan de Langestraat. Dat was in de mobilisatietijd van 1914-1918. In die diensten gingen predikanten voor die het hervormd-gereformeerde gedachtengoed vertolkten.

wijkgebouw BethelIn 1918 kregen de Gereformeerde Bonders een eigen predikant en werd het wijkgebouw Bethel (waar inmiddels de hervormden uit het Soesterkwartier samenkwamen) zondags gebruikt voor kerkdiensten. Doordeweeks kon men daar echter niet samenkomen voor Bijbellezingen dus ging men op zoek naar een gebouw. Dat werd het Havik 27 dat de naam Filalethes (Vrienden van de Waarheid) kreeg naar de toen ook opgerichte Vereniging Filalethes .

Naast Bijbellezingen werden er ook verenigingsactiviteiten gehouden met als eerste officiële vereniging meisjesvereniging 'Bidt en Werkt'. In 1944 kon het pand aan het Havik 29 worden aangekocht. Dit pand kwam in 1951 vrij voor gebruik. In 1967 zijn nummer 27 en 29 aan het Havik samengevoegd tot het verenigingsgebouw zoals voor de verbouwing in 2014.

Vanuit de Vereniging Filalethes zijn in het verleden veel wijkactiviteiten ontplooid die vandaag de dag onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de wijkgemeente Sint Joriskerk vallen en binnen de Protestante Gemeente Amersfoort, Hervormde wijkgemeente Sint Joriskerk, een voortzetting hebben gevonden.


Aanmelden "Ontdek je stad" op 15 januari 2020

Kom gezellig een kopje koffie drinken op 15 januari a.s. in de buurtkamer, vertrek naar het nabijgelegen Filalethes is om 11.15 uur. Het bezoek is kosteloos en duurt maximaal 45 minuten. U kunt na afloop een lunchplankje gebruiken in de buurtkamer à € 4,00.