Ontdek je stad: Mandaats-huisje Groenmarkt 9

08-05-2019

Iedere tweede woensdag van de maand krijgen de buurtgasten gelegenheid om een kijkje te nemen in een bijzonder pand in de binnenstad. Op 8 mei a.s. bezoeken we het mandaatshuisje op de Groenmarkt 9, dat dateert van rond 1530 en waar nu café Onder de Linde gevestigd is. 

Café Onder de Linde anno 1960
Café Onder de Linde anno 1960

Het is een voorbeeld van Nederrijnse baksteengotiek, een bouwstijl die we voornamelijk in het oosten en midden van het land aantreffen. Dit mandaatshuisje is in 1941 ingrijpend gerestaureerd, waardoor het weer zijn laat-gotische aanzien heeft gekregen. Het pand dankt zijn naam aan het feit dat dit gebied (ongeveer de huidige Appelmarkt, Groenmarkt en Papenhofstede) in de Middeleeuwen een mandaatsgebied of immuniteit was. De bisschop van Utrecht had het een apart kerkelijk rechtsgebied gemaakt, waar de schout niemand mocht vervolgen en men vrijgesteld was van stedelijke belastingen. In het mandaatsgebied woonde een tiental kanunniken, belangrijke geestelijken die onder meer de koorgebeden opzegden en zongen en de bisschop met raad en daad bijstonden. In dit mandaatshuisje woonde één van de kanunniken.

Mandaatshuisje anno 1905
Mandaatshuisje anno 1905

Nu is hier alweer eeuwenlang het café Onder de Linde gevestigd en het zou de oudste kroeg in Amersfoort zijn. De huidige eigenaar en herbergier Joop Stronks zal ons alles vertellen over de geschiedenis van het pand en ook over de rivaliteit met het nabijgelegen café den Grooten Slock, waarvan eveneens wordt beweerd dat het de oudste kroeg van de stad is. 


Aanmelden "Ontdek je stad" op 8 mei 2019

Kom gezellig een kopje koffie drinken op 8 mei a.s. in de buurtkamer, vertrek naar het nabijgelegen Café onder de Linde is om 11.15 uur. Het bezoek is kosteloos en duurt maximaal 45 minuten. U kunt na afloop een lunchplankje gebruiken in de buurtkamer à € 4,00.