Film: Uurtje Bert Haanstra

26-07-2023

In december 2020 zijn we - met het vertonen van de film Alleman - gestart met een reeks klassiekers van cineast Bert Haanstra. Buurtgenoot en filmfan Hilbert-Jan pakte de reeks weer op en vertoonde inmiddels zes korte films van Haanstra o.a. over het maken van glas het leven van Rembrandt. Op 26 juli a.s. staat de film "Bij de Beesten af" op de planning


Bij de beesten af 

Met Bij de beesten af wilde Bert Haanstra het publiek een spiegel voorhouden. De overeenkomsten tussen mens en dier fascineerden hem al langer, en hij riep nu de assistentie in van de Groningse professor in de gedragswetenschappen Gerard Baerends om dit thema in een grote documentaire verder te onderzoeken. Zo werden over meerdere jaren op vijf continenten opnamen gemaakt, in verschillende internationale researchcentra, op de vele plaatsen waar mens en dier op allerlei manieren samenleven, en in de vrije natuur waar dieren op zichzelf zijn. 

In Tanzania filmde Haanstra een groep chimpansees, op de Afrikaanse vlakten observeerde hij hoe verschillende kuddedieren zichzelf tegen hun vijanden beschermden, maar daar niet altijd in slaagden, langs de Californische kust werden de merkwaardige gewoonten van zeeotters vastgelegd en op Antarctica werd - toen al - het leven van der pinguïns in beeld gebracht.
Bij de beesten af bestaat eigenlijk uit twee delen. In het eerste komen vooral de gewoonten van dieren zelf aan bod, in het tweede deel staat de vergelijking met het menselijke gedrag in het middelpunt. Daar tussendoor gaat het over de manier waarop mens en dier met elkaar samenleven. Dieren zijn vriend, vijand, voedsel, werkdier en huisdier. Bij beelden van een huisdierenbegraafplaats in Amerika zegt Haanstra over die twee kanten: 'De liefde voor het dier is onvergankelijk en voor zover we ze niet opvreten, is geen graf te mooi voor ze. 

In Nederland kwamen ruim 880.000 mensen in de bioscoop kijken naar "Bij de beesten af" en ook in verschillende landen was veel publieke belangstelling. De film kreeg onder de Engelse titel "Ape and Super-Ape" een Oscar-nominatie.


Aanmelden

Het aantal plaatsen is beperkt tot maximaal 25 en de toegang is gratis. De film wordt vertoond in het Auditorium van de Stad van Cahen (Muurhuizen 104) en start om 11.00 uur. Voorafgaand bent u welkom om een kopje koffie te komen drinken in de Buurtkamer aan de Appelmarkt 17. Aansluitend is het mogelijk om een lunchplankje aldaar te gebruiken à € 5,75. Reserveer hier een plaats: