Dialogen over meedoen en van betekenis zijn

11-03-2020

Dit jaar starten we met dialoogsessies over de 'derde levensfase'. Iedereen wil graag oud worden, maar hoe geef je invulling aan die gezegende 'leef-tijd'? Hoe kan je als senior blijven meedoen en van betekenis zijn? 

We zijn op zoek naar enthousiaste buurtgenoten die een actieve rol willen spelen in het organiseren en begeleiden van deze dialogen: Dit programma is mogelijk gemaakt door #Indebuurt033 en wordt (be)geleid door Kees Penninx, inwoner van Amersfoort en directeur van ActiveAge. Kees is mede-initiatiefnemer van de dialoogmethodiek Samenkracht.nu alsook andere concepten voor gemeenschapsvorming zoals Studio Bruis.

Voor de zomer willen we, samen met Kees, komen tot de vorming van een groep enthousiaste wijkbewoners die door middel van een training worden toegerust om op verschillende plekken in de wijk het gesprek aan te gaan over het thema 'meedoen en van betekenis zijn.' Tijdens deze gesprekken staat de vraag centraal wat je als wijkbewoner - ongeacht je leeftijd - kunt betekenen voor anderen in je woonomgeving en hoe je daarin samen op kunt trekken.

Levensthema's

De dialoog behandelt de vijf levensdomeinen van het Huis van de Identiteit: 1 Gezond en wel, 2 Samen en alleen, 3 Materiële situatie en wonen, 4 Doen en laten, 5 Onze waarden, onze wensen. Rond deze vijf thema's stellen we elkaar vragen: Wat vinden we belangrijk? Waar zit ieders kracht? Op welke domein(en) zou je je willen ontwikkelen (en wat laat je los)? Wat kun je daarbij betekenen voor anderen? Wat pak je op en wie of wat heb je daarbij nodig, zoals andere wijkbewoners en/of wijkvoorzieningen? Tijdens de training gaan de deelnemers hierover met elkaar het gesprek aan. Tegelijkertijd leren zij de werkvormen om dit later ook op een boeiende manier met anderen te kunnen doen. We zorgen ervoor dat praten en doen elkaar afwisselen; er wordt ook geluisterd naar muziek, gewandeld, er wordt informatie verzameld en er worden kleine, persoonlijke kunstwerken gemaakt. Er is ook aandacht voor beweging en soms wordt er zelfs gedanst. 

Uitdijend wijknetwerk

De training is erop gericht om de deelnemers toe te rusten om zich te ontwikkelen tot aanjagers van inspirerende gesprekken over veerkrachtig ouder worden in de buurt. Dat kunnen gesprekken met leeftijdgenoten zijn; het kunnen ook gesprekken met andere generaties zijn. De ervaring leert dat uit de dialogen weer nieuwe, actieve doe- en gespreksgroepjes ontstaan die met elkaar optrekken rond gedeelde interesses. Zo ontstaat een sneeuwbaleffect in een uitdijend wijknetwerk van ouderen die elkaar via de dialogen hebben gevonden.

Aanjagers van het goede gesprek

Na afloop van de training werken we door in twee werkbijeenkomsten. Daarin zoeken de deelnemers naar hun eigen aanpak om dialogen in de wijk te initiëren. Afhankelijk van hun eigen keuzes kan dit variëren van kleinschalige huiskamerbijeenkomsten tot wijk-brede dialogen met alle generaties. We sluiten het project af met een terugkombijeenkomst waarin we kijken naar en leren van ieders ervaringen tot nu toe en nagaan wat de kansen zijn voor de toekomst. 


Nieuwsgierig ? Kom naar de info-bijeenkomst ! 

Wil je graag weten of deze training iets voor jou is ? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op 11 maart a.s., van 15.30 - 17.00 uur in de Buurtkamer. Dan zal Kees Penninx uitgebreid uit de doeken doen wat de training inhoudt, wat het voor je kan betekenen en wat jij ermee kunt doen voor en met buurtgenoten. Als je ter plekke besluit dat het toch niet bij je past, geen probleem !

Mocht je juist enthousiast besluiten om het train-de-trainer-programma te volgen, reserveer dan alvast de volgende data (middagen): 

  • • 25 maart Trainingsbijeenkomst 1
  • • 8 april: Trainingsbijeenkomst 2
  • • 22 april: Werkbijeenkomst 1
  • • 6 mei: Werkbijeenkomst 2
  • • 17 juni: Terugkombijeenkomst en afsluiting.

Aanmelden informatiebijeenkomst 11 maart

Meld je hier aan voor de informatie-bijeenkomst op 11 maart a.s. van 15.30 - 17.00 uur in de Buurtkamer aan de Appelmarkt. We zetten de koffie en thee klaar !