Samenwerking met 'Oud Geleerd Jong Gedaan'

05-09-2019

Binnenkort start Het Seminarie een samenwerking met Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan. Deze Stichting organiseert colleges voor senioren, gegeven door student-docenten. Terug de schoolbanken in, dus !

Stichting Oud Geleerd Jong gedaan biedt interactieve en toegankelijke colleges voor senioren in groepsverband. Deze colleges worden gegeven door studenten over hun eigen vakgebied; zij worden daarin begeleid door de Stichting op zowel inhoudelijk gebied als in het inspelen op de groep waar zij hun kennis aan willen overdragen. Voor hen is het uitdagend vrijwilligerswerk.

De onderwerpen waar we een keuze uit kunnen maken, zijn de volgende: 

Poëzie

Door: Loranne Davelaar

Een collegereeks over poëzie in de breedste zin van het woord. Van sonnetten tot boodschappen-lijstjes, van liedjes tot muurgedichten, alles komt aan bod. 

Loranne onderzoekt met u wat poëzie eigenlijk is aan de hand van een quiz. Wat zijn de voorwaarden om iets als poëzie te beschouwen? Komen gedichten alleen maar in dichtbundels voor? Kan een boodschappenlijstje bijvoorbeeld ook poëzie zijn? Daarnaast wordt ritme en rijm in een gedicht besproken. Wat is een dactylus en wat is een ollekebolleke? Hoe is een sonnet opgebouwd? Loranne bespreekt ook haar eigen onderzoeksterrein: de Nederlandse dichteres M. Vasalis. Wie was Vasalis en wat voor poëzie schreef zij? Waarom zweeg zij na haar derde dichtbundel? Tot slot behandelt Loranne in vogelvlucht de Nederlandse poëzie door de eeuwen heen.

Engelse literatuur

Door: Teuni Rouwendal

Een collegereeks over Engelse literatuur in al haar facetten. Teuni gaat terug naar het begin van de geschreven literatuur, kijkt naar de Middeleeuwen en hoe teksten niet zelden een heel mensenleven in beslag namen. Shakespeare wordt behandeld. Wat maakte zijn werk zó interessant dat we het nog steeds bekijken en lezen? Hoe hebben andere auteurs gebruik gemaakt van het werk? Ook bekijkt Teuni het 19e eeuwse romantische verhaal; Jane Austen en Jane Eyre passeren uitgebreid de revue. Hoe beïnvloedt beeld en geluid het verhaal van zulke verfilmde verhalen? Tot slot worden detectives onder de loep genomen. Waarom blijft de figuur van de detective ons zo fascineren? Er wordt zelfs een eigen detective verhaal bedacht, samen met u .

Bizarre verhalen: Griekse mythologie

Door: Pieter Kampinga

De klassieke mythologie: wat voor een waarde hebben millennia-oude verhalen in de 21ste eeuw? Verhalen over heldendom, het goddelijke, familie, schepping, natuur en seksualiteit. Zit er een eeuwigheidswaarde in deze verhalen, of zijn ze voor de moderne mens niet meer relevant en slechts nog vermakelijk? Pieter bespreekt wat mythes zijn, waar ze vandaan komen en hoe ze te interpreteren zijn. De relatie tussen de menselijke wereld en de goddelijke wereld door de ogen van de Grieken en Romeinen wordt behandeld. Wat is de relatie tussen mythes en de Grieks-Romeinse godsdienst? Prometheus wordt uitgebreid meegenomen. Hét archetype voor heldenverhalen - Odysseus - wordt verder onder loep gelegd. Ook menselijk leven wordt besproken. Schuld, normoverschrijdend gedrag, waanzin en tragiek: het is aan de orde van de dag in mythologie. Oedipus speelt hierin een centrale rol, uit de verhalencyclus rondom de Griekse stad Thebe. Kortom: een collegereeks bol van de verhalen.

Het stedelijk leven in de de 19e eeuw

Door: Eline Alberts

Een collegereeks waarin Eline het leven in de snel groeiende steden van de 19e eeuw behandelt. Ze neemt samen met u een kijkje in het Parijs van de 19e eeuw en de figuren die daar op de boulevards rondliepen. Hoe gingen mensen om met vreemdelingen? Kunnen stereotypen positief zijn? Ze neemt de vrouw in de grote stad onder de loep. Wat waren de taken van een goede huisvrouw en hoe veranderde dit? Wat gebeurt er als massa's mensen ineens dicht op elkaar wonen? Hoe reageerden mensen op sloppenwijken? En vooral; hoe werd dit door autoriteiten aangepakt? Vormden huisnummers en sociale controle werkzame oplossingen? Eline behandelt tot slot verschillende locaties waar mensen de drukke stad even konden ontvluchten. Gebeurde dat ook, door bijvoorbeeld de opening van de Londense wereldtentoonstelling of dierentuinen? Of keek men toch vooral naar elkaar? Met andere woorden, hoe gingen mensen om met de drukke 19 e -eeuwse stad?

Voeding en gezondheid

Door: Jolien Vijzelaar

In deze collegereeks behandelt Jolien allerlei kwesties rondom voeding en gezondheid. De Nederlandse schijf van vijf wordt onder de loep genomen. Wat betekent die schijf in de praktijk? De supermarktwereld wordt behandeld. Een overvloed aan pakjes, zakjes en kant-en-klaarmaaltijden met daar tegenover verse voedingsmiddelen. Wat is eigenlijk het verschil tussen bewerkt en onbewerkt voedsel? Hoe maak je verstandige keuzes, en wat zíjn verstandige keuzes? We worden overweldigd door keuzes aan voedsel in de supermarkt. Tegelijkertijd wordt er een hoop weggegooid. Jolien richt zich verder op de verschillende smaken en zintuigen die invloed hebben op de smaakbeleving. Kan smaak verschillen per levensfase? Tot slot worden voedselverspilling en hygiëne in de keuken besproken. Hoe voorkom je voedselverspilling? Welke hygiëneregels zijn belangrijk voor de houdbaarheid van voedingsmiddelen? Ofwel; een college vol praktisch inzetbare kennis met allerlei voorbeelden die worden meegebracht.

Globalisering

Door: Anouk de Vries

Een collegereeks over alle wereldse invloeden in ons hedendaagse leven. Verschillende manieren waarop wij beïnvloed worden door de rest van de wereld komen aan bod. Anouk onderzoekt met u wat globalisering is en wat we er eigenlijk zelf van merken. Wat voor producten uit het buitenland gebruiken we bijvoorbeeld allemaal? Daarnaast wordt gekeken naar hoe een kledingstuk de wereld over reist voordat het in de winkel terecht komt. Verder behandelt Anouk hoe producten zich wereldwijd verspreiden. Zijn producten die over de hele wereld te vinden zijn ook daadwerkelijk overal hetzelfde? Heeft Coca Cola in Kenia een andere status dan in Nederland? Tot slot wordt politiek op een hoog, globaal niveau besproken. Wat merken wij van de regels die politiek leiders op andere plekken maken?

Scheikunde in de keuken

Door: Dorien van den Berge

Een collegereeks over scheikunde, maar dan toegankelijk voor iedereen zónder kennis over scheikunde; dat biedt Dorien. Ze neemt een kijkje in de keukenkasten en bekijken welke scheikundige processen tijdens het koken en bakken plaatsvinden. Daarnaast worden middeltjes vóór en tegen planten besproken. Kan je zelf de kleur van je hortensia bepalen? De wereld van schoonmaakproducten wordt onderzocht. Hoe werkt dat? Welke scheikundige processen vinden daarbij plaats? Tot slot neemt Dorien u mee naar de badkamer: ze duikt in het medicijnkastje maar ook in de toilettas. Wat is er nu zo bijzonder aan een hele dure gezichtscrème? Is er een verschil met de veel goedkopere variant? Waarom werken medicijnen bij sommige mensen wel en bij anderen niet? Scheikunde is voor veel mensen een ondoordringbaar doolhof en Dorien wil u graag laten zien dat het overal om u heen is en vaak prima uit te leggen.

De wereld steeds kleiner

Door: Bob Vermeent

Leven we in een wereldeconomie? Wat is een wereldeconomie? Wat is globalisering eigenlijk? Bob neemt u mee in de een steeds kleiner wordende wereld. Een grote kans dat iets dat u dagelijks eet, drinkt of gebruikt niet uit Nederland komt. Koffie uit Colombia, tomaten uit Spanje, een TV uit Japan, het is slechts een greep uit de producten die wereldwijd geproduceerd en verhandeld worden. De Amerikaanse president Trump zegt banen terug te willen halen uit China. De vraag is: kan hij dat doen? En hoe kan hij dat doen? Wat is de rol van organisaties als de Verenigde Naties en de Europese Unie op het wereldwijde toneel? Zijn alle landen werkelijk verenigd? Verder wordt het effect van de mens op het milieu besproken. Sommige wetenschappers beargumenteren dat natuur niet meer bestaat, omdat de mens zoveel invloed heeft: we leven in het tijdperk van de mens. Welke effecten heeft dit dan? Wat is de toekomst van de globalisering?

De colleges zullen dan op vier opeenvolgende woensdagen plaats vinden in oktober-november. De colleges duren ongeveer één uur. Er zal een bescheiden eigen bijdrage gevraagd worden.
Interesse? Let dan op de volgende nieuwsbrieven ! 

Geef hier uw voorkeurscolleges aan! 

Op basis van de voorkeuren van de buurtgasten zullen we besluiten welke student-docenten we als eerste zullen uitnodigen voor een collegereeks. Aangezien er ook kosten gemaakt worden voor deze colleges (denk aan coördinatie, opleiding/begeleiding studenten, reiskosten, huur- verwarming- en schoonmaak auditorium), willen we u ook vragen hoeveel u zelf zou willen bijdragen aan de collegereeks van uw voorkeur.  Of te wel: wat hebt u er voor over ? 

  1. Een collegereeks bestaat uit vier colleges (vier achtereenvolgende weken)
  2. Colleges worden gegeven op woensdagmorgen vanaf 11.15 uur in het auditorium.
  3. Duur van een college is 50-60 minuten.
  4. Exacte data afhankelijk van de beschikbaarheid van de student/docent;
  5. Voorafgaand bent u van harte welkom voor een gratis kopje koffie/thee in de Buurtkamer en na afloop kunt u (optioneel) een lunchplankje gebruiken à € 4,00 p.p.