Samenwerking met 'Oud Geleerd Jong Gedaan'

05-09-2019

Binnenkort start Het Seminarie een samenwerking met Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan. Deze Stichting organiseert colleges voor senioren, gegeven door student-docenten. Terug de schoolbanken in, dus !

Stichting Oud Geleerd Jong gedaan biedt interactieve en toegankelijke colleges voor senioren in groepsverband. Deze colleges worden gegeven door studenten over hun eigen vakgebied; zij worden daarin begeleid door de Stichting op zowel inhoudelijk gebied als in het inspelen op de groep waar zij hun kennis aan willen overdragen. Voor hen is het uitdagend vrijwilligerswerk.

Mid september hebben wij een overzicht van beschikbare thema's waaruit wij een keuze kunnen maken. De colleges zullen dan op vier opeenvolgende woensdagen plaats vinden in oktober-november. De colleges duren ongeveer één uur. Er zal een bescheiden eigen bijdrage gevraagd worden.
Interesse? Let dan op de volgende nieuwsbrieven !