Collegereeks: Is de Psyche logisch? 

22-03-2023

De Buurtkamer werkt samen met Stichting Oud Geleerd, Jong Gedaan. Deze Stichting biedt interactieve en toegankelijke colleges voor senioren in groepsverband. De colleges worden gegeven door studenten over hun eigen vakgebied; zij worden daarin begeleid door de Stichting op zowel inhoudelijk gebied als in het inspelen op de groep waar zij hun kennis aan willen overdragen.

Helaas konden geplande colleges niet doorgaan vanwege corona, maar nu kunnen we de reeksen weer oppakken en starten we met het onderwerp Psychologie.

Uiteraard volgen er nog nieuwe onderwerpen, dus we kunnen voorlopig ons hart ophalen aan leuke, spraakmakende colleges door jonge enthousiaste student-docenten ! 

Is de Psyche logisch? 

Door Jan Thomas Peters

In de collegereeks Psychologie vertelt studentdocent Jan Thomas Peters u graag meer over zijn passie! Wist u bijvoorbeeld dat er in de taal van bepaalde Inuit stammen in het poolgebied geen woord bestaat voor woede, en dat deze mensen de emotie 'woede' ook amper lijken te uiten? In deze vier colleges laat Jan Thomas laat zijn passie voor psychologie, neurologie, gedrag en cultuur samen komen. Zo ontdekt u leuke weetjes uit de psychologie, maar leert u ook meer over hoe het reguleren van emoties werkt, hoe men het beste om kan gaan met stress en angst en hoe taal en psychologie elkaar beïnvloeden. Deze colleges geven u meer inzicht in zowel uw eigen psyche, als die van uw medemens. De volgende thema's komen aan bod: 


College 1: Psychologie & Taal

College 2: Angst, Stress & Emotie

College 3: De Big-5 Persoonlijkheidskenmerken

College 4: Psycholinguïstiek

Over de studentdocentStudentdocent Jan Thomas is 27 jaar en studeert Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij heeft de keuze gemaakt om voor stichting OGJG een reeks colleges te ontwerpen omdat hij vindt dat inzicht in de psychologie iets is wat iedereen, ongeacht leeftijd of achtergrond, ten goede kan komen in het leven. Jan Thomas heeft verder ook een passie voor cultuur en taal, waar de colleges ook op in zullen spelen binnen de besproken thema's.

Kosten: € 20,00 per persoon, € 35,00 als u ook een lunchplankje reserveert

Aanmelden colleges "Is de psyche logisch?"

Student-Docent Jan Thomas Peters gaat de colleges "Is de psyche logisch?" geven op respectievelijk 22, 29 maart, 5 april en 12 april 2023 van 11.15 uur tot 12.15 uur in het auditorium van de Stad van Cahen. Omdat het 'interactieve' bijeenkomsten zijn, is de deelname beperkt tot 25-30 buurtgasten. Voorafgaand bent u van harte welkom bij de koffietafel in de Buurtkamer en na ieder college kunt u aldaar gebruik maken van een lunchplankje à € 5,75. 

De collegereeks kost € 20,00 per persoon, als u alle vier de keren aansluitend wilt lunchen, dan geldt een aantrekkelijk college-lunch-arrangement voor € 35,00 per persoon. Genoemde tarieven gelden voor de hele reeks, per pin te voldoen bij het eerste college op 22 maart a.s.