Coffee talks: de wijkagent

04-09-2019

Dit najaar verschijnt de Wij-kaart-Plus voor de binnenstad met daarop alle voorzieningen voor volwassenen en senioren. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met de mensen die zich inzetten voor binnenstadbewoners en onze wijkagent Dave Dedel bijt de spits af. 

Wij-Kaart Plus 

De WIJ-Kaart Plus Binnenstad geeft antwoord op vragen als: "Wat is er allemaal te doen in onze wijk? Wat kan het wonen in onze wijk veraangenamen? Aan wie kun je vragen stellen, als het leven eventjes wat lastiger is en je best een advies kunt gebruiken. Als je je eenzaam voelt? Voor dit soort momenten zijn alle mogelijkheden op een rij gezet, zodat we elkaar kunnen helpen. Alle mogelijkheden voor onszelf, georganiseerd door wijkbewoners en professionals in de Binnenstad staan in één oogopslag op de deze kaart. De kaart is vanaf 1 november beschikbaar. 

Coffee talks

Met de coffee talks geven we de buurtgasten gelegenheid om kennis te maken met de professionals in de binnenstad. Geen formele lezing, maar een informele kennismaking van een half uurtje aan de koffietafel van de Buurtkamer, waarbij ruime gelegenheid is voor het stellen van vragen. 

Op 4 september om 10.30 uur schuift wijkagent Dave Dedel (foto) aan voor een kopje koffie. Er zijn drie wijkagenten werkzaam in de binnenstad en Dave zal meer vertellen over hun werkzaamheden en waarvoor we hen kunnen benaderen. En u kunt hem alle vragen stellen m.b.t veiligheid en openbare orde in de binnenstad. 

U kunt gewoon binnenlopen, de coffeetalk start om 10.30 uur. Als u aansluitend gebruik wilt maken van ons lunchplankje met verse soep (à € 4,00 p.p), dan stellen we er prijs op als u dat even van te voren aangeeft: 

Ja, ik lunch mee na de Coffee talk op 4 sept. a.s.