Coffee talk met de gebiedsmanager

30-11-2022

Vorig jaar  is de Wij-kaart-Plus voor de binnenstad verschenen met daarop alle voorzieningen voor volwassenen en senioren. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met de mensen die zich inzetten voor binnenstadbewoners en op 30 november a.s. komt de gebiedsmanager van de Gemeente Amersfoort weer een kijkje nemen. 

Wij-Kaart Plus 

De WIJ-Kaart Plus Binnenstad geeft antwoord op vragen als: "Wat is er allemaal te doen in onze wijk? Wat kan het wonen in onze wijk veraangenamen? Aan wie kun je vragen stellen, als het leven eventjes wat lastiger is en je best een advies kunt gebruiken. Als je je eenzaam voelt? Voor dit soort momenten zijn alle mogelijkheden op een rij gezet, zodat we elkaar kunnen helpen. Alle mogelijkheden voor onszelf, georganiseerd door wijkbewoners en professionals in de Binnenstad staan in één oogopslag op de deze kaart. 

Coffee talks

Met de coffee talks geven we de buurtgasten gelegenheid om kennis te maken met de professionals in de binnenstad. Geen formele lezing, maar een informele kennismaking van een half uurtje aan de koffietafel van de Buurtkamer, waarbij ruime gelegenheid is voor het stellen van vragen. 

Op 30 november om 11.00 uur schuift gebiedsmanager Friso Smits (foto) aan voor een kopje koffie. Hij werkt als gebiedsmanager voor de gemeente Amersfoort en zet zich in voor de vraagstukken op fysiek, sociaal en veilig in voor de inwoners/ondernemers van Kruiskamp, Koppel en Binnenstad. Hij is in juli 2021 ook op bezoek geweest en naar aanleiding van dat bezoek schreef hij onderstaande terugkoppeling. 

U kunt gewoon binnenlopen, de coffeetalk start om 11.00uur. Als u aansluitend gebruik wilt maken van ons lunchplankje met verse soep (à € 5,00 p.p), dan stellen we er prijs op als u dat even van te voren aangeeft: 


Terugkoppeling n.a.v. bezoek

Amersfoort, 27 juli 2021

Graag koppel ik terug over wat we op 7 juli j.l. hebben besproken.

  • Auto te gast; De autoluwe binnenstad komt voort uit de wens om doorgaande routes door de binnenstad te doorbreken. Om die reden zijn in eerste instantie ook alleen op die routes camera's geplaatst en niet bij alle ingangen van de autoluwe binnenstad. Wel is het zo dat je in het volledige gebied wat autoluw is allen mag komen als je een ontheffing hebt en die hebben dus een bestemming in de binnenstad. Bezoekers van bewoners kunnen worden aangemeld, maar bezoekers aan de stad moeten gewoon in de parkeergarages om de stad parkeren. We spreken over auto te gast bij plekken waar de auto geen juridische positie heeft, zoals op een fietspad (fietsstraat) of een voetgangersgebied. Het past niet bij het gebied wat nu als autoluwe binnenstad is aangewezen om dat volledig als verblijfsgebied in te richten.
  • De borden zijn inderdaad een aandachtspunt en onlangs is al met een aantal omwonenden een rondje door de binnenstad gelopen. Van de punten die bewoners hebben aangedragen is een hele rapportage gemaakt en voor de Kamp heeft Bonotraffics een adviesrapport geschreven. Het heeft dus onze aandacht.
  • De app van parkeerservice is eigenlijk geen app maar een webpagina die je als app kan gebruiken. Dit is ParkeerService breed besloten om het zo te doen. Er is veel over te doen en wordt helaas niet zomaar aangepast.
  • Het signaal dat vogels uit de vuilnisbakken kunnen eten op het Eemplein is bekend. Er wordt aan gewerkt om dit met andere kleppen op de bak tegen te gaan.
  • De begaanbaarheid van de binnenstad voor minder validen: 
  1. De rijloper van de Breestraat wordt aangepakt in 21 of 22. Deze is slecht. Daar waar er stoepen zijn, blijven deze hetzelfde. Ik kan me voorstellen dat het een oncomfortabele straat is, maar daar is slechts deels iets aan te doen vanuit beheer. Ik zal vragen of er een goede controle wordt gedaan of de stoepen bereikbaar zijn met verlagingen en markeringen.
  2. Bij de andere straten zoals de Havik/ Bloemendaalse weg en het Zand zijn de problemen bekend. Die worden in volgende onderhoudsbeurten zo goed mogelijk meegenomen.

Volgens mij heb ik zo alle punten teruggekoppeld. Als er nog wat gemist wordt, dan verneem ik dit graag.

Met hartelijke groet,

Friso Smits | Gebiedsmanager Kruiskamp, de Koppel en Stadshart| Gemeente Amersfoort | Werkdagen ma t/m do | Bezoekadres: Hellestraat 24 | www.amersfoort.nl |

Wil je mee lunchen ?