Binnentuin krijgt een buurtfunctie

14-10-2021

Op 14 oktober j.l. kreeg Het Seminarie twee cheques overhandigd ter waarde van totaal € 60.000,- van het LATEI Fonds en Woonvast, waarmee de binnentuin zal worden opgeknapt. De tuin wordt toegankelijk voor zowel bewoners als voor buurtgenoten en de lang verwachte 'jeu de boulebaan' gaat er dus komen!

Tijdens een feestelijke bijeenkomst van bewoners en buurtgasten op 14 oktober j.l. lichtte Koos Koolstra, de voorzitter van de jury van het LATEI fonds, toe waarom het plan voor de binnentuin is gehonoreerd met een financiële bijdrage.

Het Latei/Woonvastfonds

LATEI Fonds ondersteunt lokale initiatieven die een bijdrage leveren aan prettig wonen en een betere leefomgeving. Jaarlijks kunnen Amersfoortse partijen in competitie een plan indienen. Het project met de meest positieve impact op een stad, buurt, dorp, of wijk ontvangt de bijdrage. Het Seminarie heeft een uitgebreid plan bij het fonds ingediend voor het opknappen van onze binnentuin Het Binnenhof. 

De jury oordeelde o.a.:

Als jury van het LATEI Fonds willen we u hartelijk danken voor het indienen van uw project voor een bijdrage van het LATEI Fonds in 2021. Het aantal inzendingen dit jaar was met 16 projecten overweldigend. Wij zijn onder de indruk van het sociaal-maatschappelijke belang van uw project. Uw project is een prachtig voorbeeld hoe een relatief kleine organisatie in het hart van de stad van groot belang kan zijn voor de samenleving, in uw initiatief voor zelfstandig wonende ouderen in de binnenstad. Wij willen als LATEI Fonds dan ook van harte bijdragen aan de herinrichting van de kloostertuin van het Seminarie en het toegankelijk maken vanaf de openbare weg. 

Naast het maatschappelijk belang van uw initiatief zijn voor de jury ook de volgende feiten belangrijk geweest bij de afweging. 

  • Het Seminarie is een mooi rijksmonument dat bijdraagt aan de historische waarde van de stad;
  • De professionaliteit en continuïteit van uw onderneming. 

Mede hierdoor maken zowel het LATEI Fonds als Woonvast dit project samen mogelijk. 

Dankwoord

Bij een feestelijk glas champagne werden de cheques in ontvangst genomen door Jan-Willem Aalderink (RvB Het Seminarie) en spraken de heren Piet van Drie en Cees Verrips een dankwoord namens resp. bewoners van Het Seminarie en gasten van de Buurtkamer-Binnenstad.