Eerste collegereeks OGJG goed ontvangen!

Onlangs hebben we de deelnemers aan de eerste collegereeks van Stichting Oud Geleerd, Jong Gedaan gevraagd om hun feedback te geven op de vier bijeenkomsten. Het betrof de colleges van Eline Albers over 'Het stedelijk leven in de 19e eeuw'. Hieronder delen we het verslag dat initiatiefnemer Hans Staal in december maakte, waarvoor hartelijk dank ! . 

Inleiding

De Stichting OGJG bevordert zonder winstoogmerk activiteiten die het (intellectuele) welzijn van (mindervalide) ouderen verhogen en jong en oud bij elkaar brengen. Zij zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. De colleges zijn, onafhankelijk van de locatie waar zij gegeven worden, vrij toegankelijk voor alle leergierige senioren die willen participeren.  De colleges worden gegeven door studenten vanuit hun eigen vakgebied en worden daarin begeleid door coördinatoren van de Stichting teneinde een optimaal resultaat te behalen voor zowel de toehoorders als de studenten zelf.

Verkenning

Voorafgaand aan de collegereeks in het najaar van 2019 is een inventarisatie gehouden onder bewoners van het Seminarie en bezoekers van de Buurtkamer-Binnenstad naar de belangstelling voor de 9 onderwerpen die de Stichting OGJG ter beschikking had. Dit werd gedaan door het maken van een gewogen ranking van de voor iedere ondervraagde aangegeven top-3. Het onderwerp "Stedelijk leven in de 19de eeuw" kwam daaruit als favoriet naar voren. Het onderwerp "Voeding en Gezondheid" was een goede tweede.

Voorzieningen

Voor het college was het auditorium van de Stad van Cahen beschikbaar. Op zich is dit een zeer geschikte ruimte voor het (verwachte) aantal deelnemers. Er bleken echter 2 bottlenecks. 
Allereerst bleek de presentatie-apparatuur vervangen. Ondanks een tevoren uitgevoerde test met een "seminarie-laptop" bleek er een probleem met de afwezigheid van Powerpoint buiten de Win365-omgeving. Bij het overschakelen naar de nieuwe Apple-laptop van de docente bleek dat deze de Cahen-apparatuur volledig in de war stuurde. Vermoedelijke oorzaak het gebruik van 2 verloopstukken om van Apple-uitgang via HDMI naar VGA te komen. Dat leidde er toe dat college 1 en 2 uiteindelijk in het Seminarie gegeven moesten worden. 
Een tweede aspect waar aandacht aan gegeven moet worden is de kwaliteit van de geluidsweergave. In alle vier de colleges is uiteindelijk geen gebruik gemaakt van een microfoon, hetgeen gelukkig goed werkte door de klankkleur van de stem van de docente. Ook verdient het aanbeveling om de toehoorders voor te bereiden op het zorg dragen voor hun eigen gehoorondersteuning.

Deelnemers

De 4 colleges werden door een wisselend aantal deelnemers bijgewoond met als belangrijkste reden dat men andere afspraken had. In totaal hebben 25 mensen eén of meer colleges bijgewoond. Deelnemers reageerden in het algemeen na ieder college positief op zowel inhoud als presentatie. Veel deelnemers bleven na de colleges om gezamenlijk de lunch te gebruiken.

Via de Nieuwsbrief is na afloop van de reeks een evaluatieformulier aangeboden waarop 14 deelnemers hebben gereageerd. 
Voor het college als geheel werd een gemiddelde score van 8,3 gegeven (min/max: 4-10).
Voor de docent werd een gemiddelde score van 9,1 gegeven (min/max: 9-10).

Suggesties

 • Lunch verdelen over 2 kamers is veel beter: Rustiger en meer gelegenheid voor contact.
 • Ontvangst, afrekenen toegang, presentielijst wellicht strakker regelen en instrueren. Vouchers is prima idee.
 • Inhoudelijk: tevoren overleggen met docent wat goed zou aansluiten bij de beleving van de toehoorders. In de eerste serie zien of er enkele opmerkingen over Amersfoort gemaakt hadden kunnen worden. In de volgende over Voeding en gezondheid is te verwachten dat er meer specifieke vragen over medicatie/ziekte in relatie tot voeding naar voren kunnen komen.
 • Mogelijke onderwerpen voor een volgende serie: Symboliek in de kunst , Meer over de geschiedenis Amersfoort, op allerlei onderdelen

Opmerkingen

 • Frequentie (2x p.j. en 4 colleges) en prijs zijn prima.
 • Dat de installatie in het auditorium fijn werkt voortaan.
 • Goed werkende apparatuur
 • Prima ontvangst met na afloop broodplankje (soep met broodje). Prijs is goed.
 • In de collegezaal is het het prettigst, ook kwa gehoor.
 • Was goed georganiseerd. Wat mij betreft niets aan veranderen
 • De geluidsoverdracht blijft problematisch.
 • De prijs is okay
 • Heel goed georganiseerd!
 • Niet alleen volwassenen maar ook jongeren liepen in groepjes om elkaar te zien en eventueel te ontmoeten
 • De organisatie was een beetje rommelig. Misschien vooral doordat de activiteiten in naast elkaar liggende gebouwen/huizen plaatsvinden, die elk een totaal andere bouwstijl hebben. En ik er zelf de kluts kwijtraak.
 • Presentatietechniek: Letten op herhalen van vragen of opmerkingen als er te zacht gesproken wordt vanuit de zaal. Als er vragen door de docent worden gesteld één voorbeeld meegeven ter inspiratie, en dan voldoende tijd laten aan mensen om zelf een antwoord te bedenken (de kracht van stilte).
 • Het onderwerp werd op een beknopte en toegankelijke wijze gebracht. Een zeer interessant vervolg zou de 1e Wereldoorlog kunnen zijn als uitvloeisel van de 19e eeuw.
 • Ik vond het prima zo...misschien na een college korte ruimte voor vragen / aanvullingen uit het publiek???
 • Leuk initiatief. Ook leuk dat jonge mensen deze 'oefen' mogelijkheid worden aangeboden.
 • Los papier of pot voor de bijdrage, het certificaat (=leuk idee) niet verbinden aan een jarenlange donatie
 • Jammer dat de installatie in het auditorium niet werkte. De geluidskwaliteit in het Seminarie was slecht. De lunch was de ene keer uitgebreider (met fruit, melk, karnemelk) dan de andere keer.
  Slechte akoestiek in de ontvangstkamer. Ik hoorde dat het veranderd gaat worden, dus er niet veel geld beschikbaar is. Misschien zijn gordijnstroken een optie. Ik heb b.v. leuke gordijnen zien hangen bij de kringloop.
 • Prima en vriendelijke ontvangst.


Hans Staal


Amersfoort, 13 december 2019